معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش:

مجبور کردن خانواده‌ها به خرید کتاب کمک‌های درسی غیرقانونی است

به گزارش نویدتهران،معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش گفت: معلم باید به تکالیف تمام دانش‌آموزان رسیدگی کند و بتواند زمانی برای رسیدگی فرد به فرد اختصاص بدهد اما تراکم بالای کلاس‌های درس مانع انجام این فعالیت‌هاست.
رضوان حکیم‌زاده، با بیان اینکه در «مشق شب» اصول تربیتی مورد توجه است، اظهار داشت: دانش‌آموزان هر روز حدود 5 ساعت در مدرسه هستند و این زمان باید با روش‌های متنوع به فرآیند یادگیری و یاددهی اختصاص یافته و تا جایی که ممکن است تمرین‌ها در مدرسه حل شود.

وی افزود: برای تحقق این مسأله معلم باید بتواند زمانی برای رسیدگی فرد به فرد اختصاص بدهد و به تکالیف تمام دانش‌آموزان رسیدگی کند اما تراکم بالای کلاس‌های درس مانع این مهم است.

حکیم‌زاده اضافه کرد: با توجه به اصول تعلیم و تربیتی بهتر است دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی تکالیف خود را در مدرسه انجام داده و میزان کمی را به خانه بیاورند اما متأسفانه خانواده‌ها در بسیاری از موارد از معلم مطالبه تکلیف بیشتر، برای کنترل فرزندشان در خانه می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر نقش والدین در خصوص کنترل مشق شب کودکشان بسیار پررنگ است، ادامه داد: بسیاری از اوقات خانواده‌ها در منزل با فرزند محصلشان بر سر انجام تکالیف کشمکش دارند و این کشمکش باعث آزردگی روحی کودک و والدینش می‌شود و باید به خانواده‌ها آموزش لازم برای کاهش نقش ناظر مطلق داده شود و مدرسه هم نباید توقع نظارت صفر تا صد انجام تکالیف را از والدین داشته باشد.

حکیم‌زاده با اشاره به برخی برنامه‌های صدا و سیما که دانش‌آموزانی با توانایی‌های ویژه را الگو می‌کند، عنوان کرد: این الگوسازی باعث می‌شود خانواده‌ها به سمت فوق‌برنامه و آموزش‌های سخت به کودکان خود سوق داده شوند و تلاش کنند کودک خود را همانند این الگوها کنند به این ترتیب فشار اصلی بر دانش‌آموزان وارد شده و زمینه دلزدگی آنها را ایجاد می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تکلیف دانش‌آموزان باید با رعایت تفاوت‌های فردی ارائه شود، گفت: فرمول کلی برای همه دانش‌آموزان در مورد مشق شب نمی‌توان داد و خانواده‌ها هم باید در خصوص تعامل با دانش‌آموز و کشمکش نکردن با او بر سرِ انجام تکالیف و انتظار نابجای تکلیف زیاد دادن توسط معلم، آموزش داده شوند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه اصل مهمی که به معلمان انتقال داده‌ایم این است که انجام تکلیف در منزل باید محدود باشد، تصریح کرد: رونویسی صرف کمکی به یادگیری دانش‌آموزان نخواهدکرد و مشق شب باید تمارین عملی در راستای تثبیت آموخته‌های مدرسه باشد.

وی با اشاره به سودجویی برخی مؤسسات از ایجاد رقابت بین دانش‌آموزان حتی در مقطع ابتدایی، خاطرنشان کرد: خرید کتاب‌های کمک درسی در مقطع ابتدایی ممنوع است و تأکید ما این است که تمرکز معلمان در آموزش برنامه درسی مصوب و فعالیت‌های بانشاطی همچون بازی و سرگرمی باشد؛ وزیرآموزش و پرورش هم کارگروهی برای رسیدگی به این مسأله تشکیل داده است.

حکیم‌زاده تصریح کرد: مجبور کردن خانواده‌ها به خرید کتاب کمک‌های درسی غیرقانونی است؛ این مسأله به اطلاع مدارس رسیده است و ما بیشترین مشکل را در این زمینه در شهر تهران داریم و سایر شهرستان‌ها همکاری خوبی هم در خصوص کتاب‌های کمک آموزشی و هم امتحانات تستی با ما داشته‌اند.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش بیان داشت: آزمون‌های تستی و چند گزینه‌ای تحت هر عنوانی در مدارس دوره ابتدایی به دلیل تناقض با ارزشیابی کیفی ـ توصیفی ممنوع است و ما از مدارس و خانواده‌ها می‌خواهیم برای جا انداختن این فرهنگ به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها از طرف مدرسه مجبور به تهیه کتاب‌های کمک درسی شوند می‌توانند این مسأله را از طریق اداره رسیدگی به شکایات هر منطقه آموزش و پرورش پیگیری کنند اما بسیار پیش می‌آید که دانش‌آموزی که از تهیه این کتب سرباز می‌زند در کلاس منزوی شده و خانواده‌ها هم به همین دلیل پیگیر مسأله نمی‌شوند.