رحمانی:

مبادلات تجاری ایران و پاکستان رو به افزایش است

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار سفیر پاکستان بر ضرورت افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید نمود.

رضا رحمانی با اشاره سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: در این سفر بهره برداری از فرصت های تجاری و اقتصادی طرفین مورد تاکید قرار گرفته و این جلسه در راستای بررسی راهکارهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری برگزار می شود.
وی اضافه کرد : فعال سازی بازارچه های مرزی و شناسایی و برطرف کردن مشکلات تجار، یکی از همین فرصت ها و موارد کارگشا در افزایش مبادلات دو کشور می باشد.
رحمانی بیان کرد: بزودی سفری به پاکستان خواهم داشت تا از نزدیک توافقات انجام شده را عملیاتی کنیم،

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از پیگیری های طرف پاکستانی اظهار داشت: تمایل دو طرف همکاری سازنده تجاری فی مابین است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده و مشارکت بیشتر بخش خصوصی نتایجی خوبی را آینده نزدیک کسب خواهیم نمود.