رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

لزوم پیگیری قضایی تخلف ترامپ در دادگاه بین المللی

به گزارش نویدتهران،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد ترامپ به دلیل نقض برجام، مجرم بین المللی محسوب می شود از این رو باید دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرم و تخلف ترامپ تشکیل شود.
الهیار ملکشاهی در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفت: همگان اذعان دارند که برجام معاهده بین المللی است از این رو طبق قوانین برهم زننده و نقش کننده چنین توافقنامه ای مجرم بین المللی محسوب می شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین باید دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرم و تخلف ترامپ در خصوص نقش برجام تشکیل و به جرمش رسیدگی شود؛ وی بدون هیچ دلیل و علی رغم اینکه تمام سازمان های نظارتی بین المللی در گزارش های خود بیان کردند جمهوری اسلامی ایران تمام مفاد برجام را رعایت کرده، آنها را رد کرد.

وی ادامه داد: حافظه تاریخی یادآور می شود روسای جمهوری در کشورهای مخلفی بودند که تخلف کرده و ناقض حقوق بین المللی بوده اند از این رو پس از تشکیل دادگاه، مجرم شناخته شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه ترامپ جنون ادواری دارد، تصریح کرد: رییس جمهور آمریکا تلاش کرد کشورهای اروپایی را با خود همراه کند اما این هدف و تصمیم‌اش محقق نشد و صرفا چند کشور حاشیه نشین عربی از وی اعلام حمایت کردند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد حقوقی و قوانین بین المللی، آمریکا در توافقنامه برجام تعهداتی بر عهده داشت که به آنها عمل نکرده است از این رو دریافت خسارت به دلیل رعایت نکردن تعهدات می تواند در دستور کار دولت و مسئولان مربوطه قرار بگیرد و می توان در محاکم بین المللی چنین موضوعی را پیگیری کرد.