سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

لزوم عکس دار بودن شناسنامه برای شرکت در انتخابات

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور داشتن شناسنامه عکس دار را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا الزامی دانست.
سیف اله ابوترابی در مصاحبه با خبرنگاران از رای اولی ها و افرادی که هنوز شناسنامه های خود را عکس دار نکرده اند خواست در روزهای باقی مانده به انتخابات با مراجعه به ادارات ثبت احوال شناسنامه های خود را عکس دار کنند.
به گزارش نویدتهران،وی با بیان اینکه ادارات ثبت احوال در سراسر کشور تا روز انتخابات آماده ارائه خدمات سجلی به متقاضیان هستند تاکید کرد: براساس قانون کسانی که شناسنامه نداشته باشند از شرکت در انتخابات محروم می شوند.
ابوترابی گفت: براین اساس آخرین مهلت ثبت درخواست برای صدور شناسنامه المثنی 27 اردیبهشت تعیین شده است و افرادی که به هردلیلی فاقد شناسنامه هستند و یا شناسنامه انان مخدوش شده است می توانند در این مدت به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.
وی زمان صدور شناسنامه المثنی را در شهرستان ها یک ساعته و در تهران یک روزه دانست و از مردم خواست برای دریافت سایر خدمات در روزهای بعداز انتخابات به ثبت احوال مراجعه کنند .
ابوترابی با بیان اینکه بیش از 99 و 6 دهم درصد فوتی ها در سراسر کشور به ثبت می رسد استفاده از شناسنامه افراد متوفی را در انتخابات غیرممکن دانست و افزود : با توجه به اینکه همه شعبه های اخذ رای به پایگاه اطلاعات وزارت کشور و ثبت احوال متصل هستند امکان اینکه بتوان از شناسنامه های جعلی و یا افراد متوفی استفاده کرد صفر است.
وی همچنین داشتن شماره ملی را برای شرکت در انتخابات الزامی دانست و گفت: البته نیازی به ارائه کارت ملی نیست و کسانی که کارت ملی ندارند می توانند شماره خود را بصورت تلفنی از ادارات ثبت احوال محل سکونت خود بدست اورند.
ابوترابی همچنین تاکید کرد : استفاده از شناسنامه اول در انتخابات برای کسانی که دارای شناسنامه المثنی هستند غیرممکن است .