به بزرگي ۴.۶ ریشتر؛

كوزران دركرمانشاه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۶ ریشتركوزران دركرمانشاه را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶ در ۲۳:۴۷:۰۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۱۲-۰۱ ۲۰:۱۷:۰۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۴۰ شمالي و ۴۶.۶۰ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۰ كيلومتري كوزران، كرمانشاه
۱۸ كيلومتري گهواره، كرمانشاه
۲۴ كيلومتري رباط، كرمانشاه