اطلاعيه شماره (۴) هيات مركزي نظارت بر انتخابات؛

كساني كه نسبت به انتخابات شكايتي دارند شكوائيه خود را تسليم شوراي نگهبان نمايند

هيات مركزي نظارت بر انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري در اطلاعيه شــماره (۴) خود از كساني كه نسبت به انتخابات شكايتي دارند دعوت كرد، شكوائيه خود را تسليم شوراي نگهبان نمايند.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن اين اطلاعيه به شرح زير مي‌باشد:

حمد و سپاس خداي متعال را كه بار ديگر الطاف و عنايات خود را شامل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نمود و مردم فهيم و آگاه، با حضور گسترده و با شكوه خود در پاي صندوقهاي اخذ رأي اميد واهي دشمنان ملت بزرگ ايران را مبدل به يأس نموده و ثابت نمودند كه علاوه بر حضور در عرصه‌هاي اجتماعي و انتخابات، همواره پشتيبان ولايت و گوش به فرمان رهبر خود هستند.
بدينوسيله ضمن تشكر از آحاد مردم شريف ايران اسلامي و كلية هيأتهاي نظارت و اجرايي سراسر كشور به اطلاع مي‌رساند در اجراي تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون انتخابات رياست جمهوري، چنانچه كساني از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ اخذ رأي،‌ شكايت مستند خود را به هيأتهاي نظارت استانها و شهرستانها و يا دبيرخانه شوراي نگهبان به نشاني: تهران، خيابان امام خميني(ره) روبروي دانشكده افسري امام علي(ع)، خيابان فلسطين جنوبي، شوراي نگهبان تسليم نمايند.
بديهي است به استناد تبصره ۲ ماده ۸۰ همين قانون، شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان، شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
همچنين مستندا به تبصره ۳ ماده ۸۰ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه، داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
دوازدهمين دوره رياست جمهوري