حضرت آيت الله جنتي:

كساني كه ناامني ايجاد كنند، مجازاتشان سنگين است

دبير شوراي نگهبان تاكيد كرد: اخلال در امنيت، جنگ با خدا و پيامبر است و كساني كه ناامني ايجاد مي كنند اهل فساد برروي زمين هستند و مجازاتشان نيز سنگين است.

آيت الله جنتي در نشست فرماندهان، روسا و مديران ناجا به بحث امنيت اشاره كرد و افزود: امنيت، مسئله بسيار مهمي است و مردم قدردان نيروي انتظامي هستند كه امنيت را برقرار مي‌كنند و اين از بركات جمهوري اسلامي است.
به گزارش نویدتهران،وي گفت: در بحث تامين امنيت نيروي انتظامي با ناامن كنندگان برخورد مي‌كند كه عملكرد خوبي دارد و مردم قدردان اين زحمات و خدمات هستند و اين از بركات نظام جمهوري اسلامي است.
آيت الله جنتي در ادامه به بحث همكاري نيروي انتظامي با شوراي نگهبان در انتخابات‌هاي اخير اشاره كرد و افزود: نيروي انتظامي همكاري خوبي با ما دارد و هر اطلاعاتي كه ما مي‌خواهيم به ما ارايه مي‌دهد.
وي گفت: در انتخابات گذشته مجلس صلاحيت داوطلبان بايد احراز مي‌شد تا كساني كه سابقه سويي دارند رد صلاحيت شوند و كساني كه سابقه خوبي دارند تاييد شوند.
دبير شوراي نگهبان ادامه داد: ما در احراز اين صلاحيت‌ها از نيروي انتظامي كمك مي‌گيريم وآن‌ها نيز كمك مي‌كنند، حتي در اين مقوله از سپاه و دستگاه‌هاي امنيتي نيز كمك دريافت مي‌كنيم و از ماحصل اين جمع بندي‌ها به نتيجه احراز صلاحيت داوطلبان مي‌رسيم.
وي گفت: در بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ۱۲ هزار نفر ثبت نام كرده بودند كه جاي سوال دارد چرا اين همه ثبت نام مي‌كنند، هرچند كه اكثريت آن‌ها به دليل عدم احراز صلاحيت تاييد نمي‌شوند يعني مشخص نيست كه چكاره است و شناسايي نمي‌شوند.
آيت الله جنتي در ادامه به انتخابات رياست جمهوري اخير اشاره كرد و افزود: نيروي انتظامي در اين انتخابات نيز همكاري خوبي با ما داشت بويژه كه از برخي جهات انتخابات سنگيني داشتيم و با گذشته فرق داشت.
وي گفت: در واقع اين دوره از انتخابات بي سابقه و كم سابقه بود كه ابتدا از مردم تشكر مي‌كنم كه با صداقت شركت كردند و بيش از ۴۱ ميليون رأي به صندوق‌ها ريخته شد.
آيت الله جنتي گفت: اين تعداد راي و حضور در پاي صندوق‌هاي راي خيلي معني دارد و نشان از اعتماد مردم به نظام است و جواب دندان شكن به دشمن است بويژه كه دشمن سرمايه گذاري مي‌كند تا مردم را از نظام جدا كند و مشروعيت نظام را زير سوال ببرد.
وي گفت: اين انتخابات تودهني به دشمن بود كه مردم صف مي‌كشيدند و ساعت‌ها در صف مي‌ايستادند تا رأي دهند و اين خيلي همت مي‌خواهد.
آيت الله جنتي ادامه داد: اين فرق مي‌كند با اينكه يكي چند دقيقه توي صف بايستد و رأي دهد، اما اينكه ساعت‌ها در صف بايستند و رأي دهند اين نشان از ايمان به نظام و وفاداري به حضرت امام و لبيك به مقام معظم رهبري است.
دبير شوراي نگهبان گفت: دنيا بايد حسرت داشتن چنين مردمي را بخورد در هيچ جا مردم اينچنين در رأي گيري شركت نمي‌كنند، اما در اينجا مردم با علاقه از پيرزن و پيرمرد تا جوان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند.
وي افزود: اين نشان از مردمسالاري ديني است كه يك حقيقت است و مردم به عنوان وظيفه ديني در انتخابات شركت مي‌كنند، البته ممكن است به عنوان وظيفه ملي نيز باشد، عيبي ندارد، اما اكثر مردم به عنوان وظيفه ديني در انتخابات شركت مي‌كنند و بايد از رهنمود‌هاي رهبري تشكر كرد.
دبير شوراي نگهبان گفت: حضرت امام ساده زيست بود و مسئولان نيز بايد ساده زيست باشند، امام ضد اشراف و ضد تجملات بود و مسئولان نيز بايد اهل تجملات نباشند و خودشان اشرافي نباشند.
وي افزود: وظيفه همه مردم و مسئولان است كه راه امام را ادامه دهند كه الحمدلله مردم خوب عمل مي‌كنند و مسئولان نيز بايد درك كنند.
آيت الله جنتي درباره تفكيري‌ها نيز گفت:: دستگاه‌هاي وهابي گري سالهاي سال روي آن‌ها كار كرده اند و اين‌ها را پرورش داده اند كه ابتدا بحث دشمني با شيعه را مطرح كردند و اكنون نيز مي‌گويند شيعه و سني مطرح نيست هر دو دشمن ما هستند.