براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

كاهش ۲٫۵ درصدي تلفات سوختگي در هشت ماهه امسال+نمودار

به گزارش نویدتهران،در هشت ماهه سال جاري يكهزار و ۱۰۶ نفر بر اثر سوختگي در كشور جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد ۶۱۸ نفر مرد و ۴۸۸ نفر زن بودند.

قانوني كشور، در هشت ماهه امسال آمار تلفات سوختگي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲٫۵ درصد كاهش يافت و از يكهزار و ۱۳۴ فوتي در سال گذشته به يكهزار و ۱۰۶ نفر در هشت ماهه امسال كاهش يافت.

براساس اين گزارش در هفت ماهه امسال استان هاي تهران با ۱۳۹، اصفهان با ۱۳۰ و خوزستان با ۱۱۷ فوتي بيشترين آمار تلفات سوختگي را داشته اند. آمار تلفات سوختگي در تعداد قابل توجهي از استان ها كمتر از ۲۰ نفر و در استان هاي سمنان و چهار محال و بختياري صفر بوده است.

اما در آبان ماه سال جاري تلفات سوختگي در كشور با رشد ۱۲٫۱ درصدي همرا بود. اين آمار از ۱۱۶ فوتي در آبان سال گذشته به ۱۳۰ فوتي در آبان امسال رسيد.

يادآور مي شود بر اساس آمارهاي موجود در ۱۰ سال گذشته ۲۰ هزار و ۹۸۲ نفر بر اثر سوختگي در كشور جان خود را از دست داده اند كه بيشترين آن با دو هزار و ۷۲۰ فوتي در سال ۱۳۸۷ و كمترين آن با يكهزار و ۷۲۰ فوتي در سال ۱۳۹۴ ثبت شده است.

نمودار تلفات ناشي از سوختگي در ده سال گذشته