لحظاتی پیش؛

قصر شيرين لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به  بزرگي ۴.۶ ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، 15 آذر 1396 در 11:27:41
(وقت محلي – تهران)

2017-12-06 07:57:41
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۵۴ شمالي و ۴۵.۷۰ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
11 كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
17 كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
35 كيلومتري ازگله، كرمانشاه