صبح امروز؛

قصرشیرین لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر قصر شيرين دركرمانشاه رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۹
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، 15 خرداد 1398 در 08:06:16
(وقت محلي – تهران)

2019-06-05 03:36:16
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۹

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۴۶ شمالي و ۴۵.۶۶ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
9 كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
19 كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
29 كيلومتري Khanaqin، عراق