مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خبرداد؛

قاچاقچی خودرو 3.6 میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش نویدتهران،مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: قاچاقچی یک دستگاه خودرو با رای شعبه ماکو به پرداخت سه میلیارد و 651 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محمد اقوامی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: ماموران گمرک بازرگان با بررسی اسناد اعلام کردند که یک دستگاه خودرو به کشور وارد شده ولی در موعد مقرر از کشور خارج نشده است.

وی اضافه کرد: پس از دریافت شکایت این پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز ماکو متهم پرونده را به پرداخت جریمه محکوم کرد.