در پی وقوع سیل در عراق؛

قاسمی با دولت و ملت عراق ابراز همدردی کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی؛ در پی وقوع سیل در عراق با دولت و ملت عراق ابراز همدردی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از وقوع سیل در شهرهای مختلف عراق که دهها کشته و مفقود و خسارات فراوانی برجای گذاشت، با دولت و ملت عراق و خانواده های مصیبت زده ابراز همدردی کرد.