در جلسه شورای نگهبان؛

قائم مقام حضرت آيت‌الله جنتي انتخاب شد

به گزارش نویدتهران،در جلسه امروز شورای نگهبان، دبير، قائم مقام دبير و سخنگوی شوراي نگهبان انتخاب شدند.

در اين جلسه آيت‌الله جنتي به عنوان دبير و آقاي دكتر كدخدايي به عنوان قائم مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان براي مدت يك سال انتخاب شدند.