مدیر حوزه های علمیه:

فعالیت تبلیغی در خارج از کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است

به گزارش نویدتهران، مدیر حوزه های علمیه کشور، بر لزوم تربیت فلاسفه و فقها و مجتهدان بزرگ بومی در کشورهای غربی تاکید کرد.
آیت الله اعرافی در دیدار با هیئی از علما، مبلغان و مدیران مراکز اسلامی و فرهنگی اروپا گفت: فعالیت تبلیغی در خارج از کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است و تربیت دانشمند و فاضل مهذب از میان مسلمان بومی کشورهای اروپایی نیز از مهمترین وجوه تبلیغی در خارج از کشور است.

وی افزود: اروپا زمینه فلسفی، علمی و فکری مساعدی دارد که می توان با استفاده از این ظرفیت و به مدد توجه موثر روی افراد بومی و حتی مهاجر، فلاسفه مسلمان و همچنین مجتهدان بزرگی را در اروپا پرورش داد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه عنوان کرد: دفاع عقلانی و سنجیده از اسلام در غرب، در همه عالم اثرگذار است؛ اگر در کشورهای بزرگ غربی و اروپایی فکر اصیل دینی و مستقیم شیعی تولید شود، خریداران درخوری خواهد داشت، زیرا این فکر در آن بافت و پایگاه فکری و با استفاده از ظرفیت های بالقوه آن سامانه فرهنگی، تاریخی و رسانه ای ایجاد شده است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: باید هدف بلند مدتی در حوزه تبلیغ اروپا در تربیت نخبگان و ایجاد پایگاه های موثر فکری و معرفتی اسلامی داشته باشیم؛ حوزه و جامعه المصطفی(ص) گرچه فعالیت های ارزشمندی داشته اند، ولی باید در نظر داشت که نیروهایی که با سبقه غربی، ولی با فکر صحیح اسلامی و در سطوح بالا در اروپا و غرب تربیت شوند می توانند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشند.

وی اظهارکرد: البته باید این مطلب را نیز مفروض دانست که احتمالا برخی نیز با این جریان به راحتی برخورد نخواهند کرد و سعی می کنند از ایجاد چنین مساله ای جلوگیری کنند؛ ولی اگر بتوانیم این واقعیت که فکر شیعی ضامن سلامت اجتماعی و حفظ سنت ها و کرامت انسانی است را در کشورهای بزرگ تبیین کنیم و در یک فرایند شفاف، آکادمیک و با تحفظ بر قوانین و ملاکات اجتماعی کشورها چندین اندیشمند و متفکر بزرگ اسلامی، مجتهد و هنرمند صاحب سبک در هنر اسلامی تربیت کنیم می توانیم به موفقیت های بزرگی در ترویج زیبایی های اسلام عزیز دست یابیم.

آیت الله اعرافی بیان کرد: باید فیلسوف بزرگ اروپایی داشته باشیم که فلسفه دکارت، کانت، هگل و مارکس و… را به خوبی در دانشگاه های آنجا مطالعه کرده باشد؛ ولی بتواند امتیازات و دقائق فلسفه و حکمت متعالیه را با مبانی علمی دقیق، درک اقتضائات فرهنگی و بلسان قومه بیان کند؛ قطعا این کارکرد توسط یک حکیم و فیلسوف و حقوق دان بزرگ اسلامی بومی بسیار موثرتر از حضور عالمان بزرگ حوزه ما در آن کشورها است زیرا مردم آن کشورها استقبال بیشتری از مباحث این فرد می کنند.

مدیر حوزه های علمیه اظهارکرد: زبان های اروپایی باید ظرف معارف اسلامی و الهی شود؛ البته حرکت به این سمت انجام شده است، ولی هنوز جای کار زیادی دارد؛ باید روی ظرفیت های حداقل 10 زبان کار کنیم تا مبانی دینی را به خوبی در آن زبان ها ایجاد کنیم که این کار در جامعه المصطفی(ص) مورد توجه است.

آیت الله اعرافی بیان کرد: فعالان تبلیغی در اروپا از نظر گفتمانی در تنگنا هستند؛ زیرا گفتمان های بسیاری در این کشورها علیه گفتمان اسلامی فعالیت دارد؛ این نوع حضور اسلام ناب تمدنی در اروپا، ادبیات خاص خود را می طلبد که هم باید تولید شود و هم باید در این خصوص وفاق ایجاد شود.

مدیر حوزه‎های علمیه تصریح کرد: آسیب شناسی روحانیت حاضر در اروپا نیز از دیگر مباحثی است که باید به عنوان یک پروژه مورد نظر باشد؛ در این زمینه می توان کارهای مشترکی انجام داد تا به نتیجه مورد نظر رسید.

وی گفت: دوره های آموزش کوتاه مدت نیز از جمله برنامه های فرهنگی و علمی تاثیرگذاری است که می تواند در کشورهای هدف و قم برگزار شود؛ البته این دوره ها باید به شکل کاملا هدفمند انجام شود؛ همچنین ارتقای اخلاقی و معنوی و علمی روحانیون فعال در غرب نیز از اهمیت جدی برخوردار است.