عصرامروز:

عيادت محسن رضايي از آيت الله هاشمي شاهرودي

به گزارش نویدتهران،دکتر محسن رضايي ازحضرت آيت الله هاشمي شاهرودي دربیمارستان عیادت کرد.
دكتر محسن رضايي عصرامروز (دو شنبه) با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از آیت‌الله هاشمی شاهرودی عیادت کرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در این عیادت، ضمن گفت و گو با آيت الله هاشمي شاهرودي، از اقدامات انجام‌شده برای معالجه‌ ایشان اطلاع حاصل كرد.