برای پنجمین بار؛

علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری شد

به گزارش نویدتهران،پس از برگزاری انتخابات فدراسیون وزنه برداری علی مرادی به ریاست فدراسیون انتخاب شد

صبح امروز در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری برگزار شد که علی مرادی با ۲۲ رای از مجموع ۴۳ رای به سمت رئیس فدراسیون وزنه برداری انتخاب و معرفی شد.
پیش از آغاز انتخابات نصرالله عابدینی و کوروش باقری به نفع سجاد انوشیروانی انصراف دادند، ضمن اینکه حسین رضازاده یکی دیگر از نامزدهای ریاست فدراسیون وزنه برداری در جلسه حضور نیافت و حضور نیافتن وی انصراف تلقی شد.
در این انتخابات محمدرضا آخوندی ۸ رای، سجاد انوشیروانی ۱۱ رای و فرشاد غزالیان ۲ رای کسب کردند.