رئيس پليس راه مازندران:

علت قطعي واژگوني مرگبار اتوبوس ولوو در محور سوادكوه، اعلام شد

به گزارش نویدتهران،مقصران حادثه واژگوني اتوبوس در سواد كوه مازندران، ٣ نفر شناخته شده اند كه هر ٣ سهم مساوي در رخ دادن اين حادثه تلخ دارند.

رئيس پليس راه مازندران در اين باره گفت:مقصر اول، راننده اتوبوس به دليل بي مبالاتي و به حركت در آوردن وسيله نقليه با وجود نقص فني مستمر است.

سرهنگ قدمي افزود: مقصر دوم مالك اتوبوس به دليل استفاده از قطعات غيرفابريك در تعمير سيستم ترمز اتوبوس و همچنين نظارت نكردن بر تعمير خودرو است.

او ادامه داد: مقصر سوم، مديرمركز معاينه فني به علت نظارت نكردن و احراز نكردن سلامت دقيق سيستم ترمز در حين صدور گواهي معاينه فني است.

سرهنگ قدمي تاكيد كرد: علت قطعي اين حادثه، ناتواني در كنترل خودرو ناشي از نقص فني در سيستم ترمز بوده است.

به گفته رئيس پليس راه مازندران، پرونده لازم در اين مورد، تشكيل شده و براي سير مراحل قانوني اقدامات لازم صورت گرفته است.