وزير بهداشت در مراسم تشييع پيكر استاد يلدا:

عصاره زندگي استاد یلدا عشق ورزي و محبت به ديگران بود

به گزارش نویدتهران،وزيربهداشت با بيان اينكه دكتر يلدا يكي از برجسته ترين اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران است، گفت: دکتر یلدا معتقد بودند، انسان در لباس مقدس پزشكي بايد به مردم بي دريغ عشق بورزد.

دكتر سيد حسن هاشمي در مراسم تشييع پيكر زنده ياد، استاد فقيد، دكتر عليرضا يلدا گفت: دكتر يلدا يكي از برجسته ترين اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب مي شوند كه قريب به ٦٠ سال در اين دانشگاه به تعليم دانشجويان پزشكي مشغول بودند.

وزيربهداشت افزود: دكتر يلدا از حيث شان و مرتبه علمي از شاخص ترين چهره هاي پزشكي محسوب مي شوند و تقريبا تمام جامعه پزشكي به نوعي ايشان را استاد خود مي دانند.

دكتر هاشمي گفت: اين استاد گرانقدر در شب يلدا به رحمت ايزدي پيوستند و در عين حال، حاصل و عصاره زندگي شان كه آميخته به تعاليم پربار دروس طب و اخلاق، عشق ورزي و محبت به ديگران بود را به جاي گذاشتند، محبت بي دريغ به مردم، همواره مورد تاكيد ايشان بود، چراكه معتقد بودند، انسان در لباس مقدس پزشكي بايد به مردم بي دريغ عشق بورزد، زيرا پزشكي تنها يك علم يا مهارت نيست، بلكه محبت به بيمار از وظايف پزشك است كه اين بهترين درسي بود كه همواره به شاگردان شان تاكيد مي كردند.

وزيربهداشت با بيان اينكه اميدواريم شاگردان خوبي باشيم و به مردم ايران خوب خدمت كنيم، خاطرنشان كرد: استاد يلدا تمام شدني نيست، امثال دكتر يلدا در جامعه پزشكي بازهم داريم و بايد هنرمند باشيم تا آنها را كشف كنيم و به وجودشان افتخار كنيم.

دكتر هاشمي گفت: استاد يلدا تمام زندگي خود را صرف آموختن و آموزش دادن كرد، به طوري كه يك چهره بين المللي محسوب مي شود و در زمينه بيماري هاي عفوني جزو پيشكسوتان اين رشته هستند، پزشكان ايراني در داخل كشور و خارج از مرزها كه در رشته عفوني تحصيل كرده اند، شاگردان ايشان محسوب مي شوند.

وزيربهداشت تصريح كرد: دكتر يلدا يك انسان كامل و نافع براي كشور و مردم هستند، اين آرزوي هر انساني است كه مفيد باشد و دكتر يلدا از اين جنس بود.

دكتر هاشمي در پایان تاكيد كرد: در جامعه پزشكي يلداهاي فراواني وجود دارد كه گمنام هستند و پيدا و پنهان به مردم خدمت مي كنند که به تمام آنها افتخار مي كنيم.