عزم استانداری تهران برای تعیین تکلیف پرداخت کامل تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش نویدتهران،جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت اعطای تسهیلات مشاغل خانگی در استان تهران به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.
سال ۹۶ دولت برای ایجاد طرح پایدار و توسعه محور و در راستای توسعه اشتغال، طرح هایی در قالب طرح تکاپو،تعاون روستایی و کشاورزی ابلاغ کرد. براین اساس کارگروه اشتغال استان تهران به طور مرتب با حضور استاندار برگزار شده است و در کمیته هایی مشخص وظیفه پیگیری اعطای تسهیلات اشتغال و ضرورت همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به مراجعان تکلیف شده است.

براساس مصوبه دولت ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات مشاغل خانگی در استان تهران اختصاص یافته است.تاکنون برای برنامه پیش بینی شده سال ۹۶ ،۲۵۰۰ طرح توانسته اند تسهیلات خود را در بخش مشاغل خانگی دریافت کنند.

در جلسات گذشته کارگروه اشتغال،استاندار تهران با تاکید بر ضرورت همراهی بانک ها در اعطای همه اعتبارات در نظر گرفته شده برای مشاغل خانگی ، پایان خردادماه به عنوان سقف زمانی تعیین تکلیف طرح های باقیمانده در نظر گرفته شد.

چهارشنبه ۲۳ خردادماه جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت اعطای تسهیلات مشاغل خانگی در استان تهران به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.

وی در این جلسه با بیان اینکه پایان هفته آینده آخرین مهلت بانک های عامل پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی برای تعیین تکلیف طرح های باقیمانده است گفت: تکلیفی که دولت در اعطای تسهیلات در راستای توسعه اشتغال به عهده دستگاه ها گذاشته است براساس یک هدفگذاری مشخص شده و همه بانک ها موظفند در تحقق این اهداف دولت را همراهی کنند.

در این جلسه براساس آمار ارائه شده؛
بانک ملی ؛ تاکنون ۲۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال برای ۲۶۸ طرح، تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.
بانک صادرات نیز از ۱۶۹۴ درخواست، تسهیلات حدود ۱۹۳ طرح را با اعتبار ۱۸.۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است .
بانک رفاه نیز برای ۱۱۲۶ طرح ۱۸.۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
بانک مسکن از ۳۶۸ طرح مصوب برای پرداخت، تسهیلات ۲۴۱ طرح با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال را پرداخت کرده است.