طولانى ترين خسوف قرن آغاز شد

به گزارش نویدتهران،این ماه گرفتگی در بیشتر کشور‌های جهان به جز کشور‌های قاره آمریکای شمالی و کانادا قابل مشاهده است.

آغاز ماه گرفتگی در ایران در ساعت ٢١ و ۴۴ دقیقه، آغاز گرفتگی کلی راس ساعت ۱۲ نیمه شب، پایان گرفتگی کلی ساعت یک و ۴۳ دقیقه بامداد و پایان گرفتگی ساعت ٣ و ٥٨ دقیقه بامداد خواهد بود.