آیت الله حسینی بوشهری:

طلاب جوان می توانند تحول بنیادینی در زمینه فرهنگی ایجاد کنند/ مباحث فرهنگی با محوریت مساجد توسعه یابد

به گزارش نویدتهران، عضو شورای عالی حوزه های علمیه، با اشاره به ظرفیت طلاب جوان در عرصه فرهنگی مساجد، آنها را قشری دانست که توان توسعه بنیادین فعالیت های فرهنگی و دینی را دارند.
آیت‎الله حسینی بوشهری، در دیدار با رئیس دبیرخانه کانون‎های فرهنگی مساجد کشور با ذکر این مطلب که مهمترین دغدغه انقلاب اسلامی ایران در کنار دغدغه‎های مرتبط به مسایل سیاسی و اقتصادی و…، مساله فرهنگی بود گفت: در همین راستا دستگاه ‎های متعددی در کشور متکفل حوزه‎های مختلف فرهنگی شدند.
وی افزود: سازمان و دفتر تبلیغات اسلامی، اوقاف، دبیرخانه کانون‎های مساجد، وزارت ارشاد و…. از جمله این نهادها بودند.
آیت‎الله حسینی بوشهری با ذکر این مطلب که وضع موجود، قانع کننده نیست، اظهارکرد: یعنی با در نظر گرفتن حجم تبلیغات و برنامه ریزی‎های دشمن، باید مباحث فرهنگی با محوریت مساجد توسعه یابد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گقت: با توجه به طراحی‎های دشمن، باید طراحی‎های جدیدی انجام شود؛ یعنی نباید به وضع موجود بسنده کنید؛ در هر بازه زمانی نیازمند بازنگری در برنامه‎ها هستیم و وحی منزلی نیست که هر برنامه‏ای که آغاز شد، همیشه ادامه یابد، بلکه باید برنامه ها بر اساس میزان اثرگذاری توسعه یابد.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه عنوان کرد: در برنامه‎های فرهنگی باید از افراد موثر و با تجربه و اثرگذار کمک بگیرید؛ همه فعالیت‎های فرهنگی باید مساجد را محور فعالیت‎های خود قرار دهند.
وی افزود: امروز نسل نوجوان، دانش آموز و دانشجوی ما ظرفیت عظیمی هستند که باید آنها را دریافت؛ باید ارتباط کانون های مساجد با مدارس پیرامون مسجد توسعه یابد؛ باید از آنها دعوت کرد تا به مساجد بیایند و ارتباط دانش آموزان را با مساجد حفظ و ارتقا داد.
آیت‎الله حسینی بوشهری بیان کرد: هرجایی که مساجد را محور قراردادیم، موفق عمل کرده ایم؛ قطعا هیچ مرکز فرهنگی جز مسجد نمی تواند این چنین اثرگذار و قوی باشد.
وی گقت: در زمینه فرهنگی باید روی ظرفیت حوزه نیز حساب ویژه ای باز کنید، زیرا طلاب جوان و خوش فکر، قطعا می توانند تحول بنیادینی در زمینه فرهنگی ایجاد کنند.