وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد:

ضرورت کاهش هزینه های غیرضروری توسط بیمه ها

به گزارش نویدتهران،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تعیین سقف در بیمه سلامت به سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد (ره) و بهزیستی باز می گردد و آنها باید در این زمینه اقدام کنند.

دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره راه اندازی خانه های بهداشت در روستاها اظهارداشت: تقریبا هر ماه با وجود محدودیت های که وجود دارد خانه های بهداشت راه اندازی می شود. در حال حاضر حدود سه هزار و ۷۰۰ پروژه در این زمینه در دست داریم که انتظار می رود تا پایان سال ۹۷ انجام شود.

وزیر بهداشت با اشاره به سقف تعیین شده در بیمه سلامت و احتمال افزایش هزینه ها با توجه به نوع بیماری، تصریح کرد: این موضوع به سازمان تامین اجتماعی و همچنین کمیته امداد (ره) و بهزیستی باز می گردد و آنها باید در این زمینه اقدام کنند.

دکتر هاشمی یادآور شد: این که ما دفترچه را در اختیار افراد قرار دهیم و مانند دسته چک سفید امضا آنها هر چقدر هزینه ایجاد کنند و انتظار داشته باشیم که بیمه ها بپذیرند یا دولت تامین کند، تقریبا کمتر جایی در دنیا سراغ داریم که این چنین باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: باید به بیمه ها این حق را بدهیم که محدودیت هایی را برای هزینه های غیرضروری و غیر قابل قبول، ایجاد کنند.

دکتر هاشمی درباره بیماری تب کریمه کنگو و رایج شدن این بیماری در کشور و وجود آمار در این خصوص، تاکید کرد: مدیرکل بیماری های واگیر در این باره آمار را اعلام کردند. با توجه به این که این آمار از طریق مجامع بین المللی تعقیب می شود، درست تر این است که به آن استناد کنیم.