مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتي ايران:

ضرورت حمایت از فضای تولید و کسب و کار

به گزارش نویدتهران، صادق نجفي در برنامه فرصت‌ها و چالش‌های صنایع کوچک که از شبکه خبر پخش شد با بیان اینکه اگر شرایط خوب باشد این نمایشگاه قابل تمدید است، گفت: برای اولین بار این تعداد واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت B2Bو B2C توانمندی های خود را عرضه می کنند.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت تصريحکرد: صنایع بزرگ باید هولدینگ و لوکوموتیو صنایع کوچک باشند.
نجفي ادامه داد:مسوولان مختلف از سراسر کشور در این نمایشگاه دعوت می شوند و به مشکلات واحدها رسیدگی می کنند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتي ايران گفت: 90 درصد صنایع کشور کوچک هستند،این صنایع آسیب پذیرند و نیاز به مراقبت و حمایت دارند.
نجفی با تاکید بر اینکه باید به همفکری، همدلی، همگرایی و هم افزایی برسیم، اظهار کرد: چرا عده ای فقط به فکر پمپاژ ناامیدی برای تولید در کشور هستند، مسوولان به این باور برسند که توانایی تولید در کشور بالا است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتي ايران ادامه داد: برای موضوع ارزش افزوده واحدهای تولیدی جلسات متعددی برگزار شد، این موضوع در مجلس در حال بررسی و نهایی شدن است.
نجفي تصریح کرد: در هر شهرک صنعتی حداقل 3 نماینده برای انتقال مشکلات واحدهای صنعتی داریم، خروجی مشکلات برای پیگیری به وزیر صنعت،معدن و تجارت و معاونت‌های تخصصی ارجاع می شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتي ايران گفت: هر روز در جلسه کاری ساعت 6 عصر به مشکلات تولیدکنندکان رسیدگی می کنیم.
نجفی تاکید کرد: بزرگترین مشکلات کشور اشتغال و معیشت مردم است، از تولید داخل باید در راستای افزایش اشتغال حمایت کرد، ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا در این راستا بود.
وی یادآوری کرد: رسانه ها 21 مردادماه در کنار ما باشند و به حمایت از sme ها بیایند.