ناظر گمرکات خوزستان خبر داد:

صادرات پنج میلیارد و ۸۵ میلیون دلار کالا از مرزهای خوزستان

به گزارش نویدتهران و به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان ، قره بیگی ناظر گمرکات خوزستان گفت: پنج میلیارد و 85 میلیون دلار صادرات غیر نفتی در 11 ماهه امسال از گمرکات خوزستان انجام شد.

بهروز قره بیگی تصریح کرد: ارزش وزنی این میزان کالای صادراتی 18 میلیون و 139 هزار تن است که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 15 درصد افزایش و از نظر ارزشی 22 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان واردات کالا از مرزهای استان به کشور افزود: در مدت یاد شده 15 میلیون و 207 هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 801 میلیون دلار کالا از گمرکات استان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 6 درصد کاهش را نشان می دهد.

قره بیگی با اشاره به افزایش 50 درصد درآمد گمرکات خوزستان در این مدت تصریح کرد: میزان درآمد گمرکات استان 172 هزار و 334 میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل گمرک اهواز با اشاره به میزان صادرات به کشور عراق به عنوان یکی از مناطق مورد هدف تجاری استان اظهار کرد: در یازده ماه امسال 6 میلیون و 236 هزا تن کالا به ازش 974 میلیون و 404 هزار دلار از خوزستان به کشور عراق صادر شده است که از نظر وزنی یک درصد افزایش و از نظر ارزشی 27 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان ترانزیت خارجی از مرزهای استان گفت: در بخش ترانزیت خارجی در یازده ماهه امسال هفت هزار و 357 فقره اظهارنامه به وزن سه میلیون و 863 هزار تن انجام شده که نسبت به سال قبل از نظر تعداد 28 درصد افزایش و از نظر وزنی 228 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی گمرک اهواز ، قره بیگی یکی از امتیازهای مهم استان را در ترانزین کالا وجود دفتر کارنه تیر در استان دانست و اضافه کرد: 526 فقره اظهار نامه کارنه تیر به وزن 9 هزار و 736 تن صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر تعداد هفت درصد کاهش و از نظر وزنی 21 درصد افزایش داشته است.