گزارش تصویری؛

شهر تبریز است و جان، قربان جانان می کند

به گزارش نویدتهران،ارگ تبریز (ارگ علیشاه) به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته‌می‌شود. بنای نخستین ارگ به سده هشتم هجری بازمی‌گردد

این ارگ یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر تبریزبوده و در مرکز شهر تبریز، در ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و خیابان فردوسی قرار دارد.ارگ تبریز
در ساعاتی از روز برای بازدید عموم آزاد است.

شهر تبریز است و جان، قربان جانان می کند / سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند**استاد شهریار**