توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)؛

شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در استان کردستان

به گزارش نویدتهران،دو تیم تروریستی که به دنبال بمب گذاری و اقدامات ایذایی بودند شناسایی و دستگیر شدند
۱۳ نفر از عناصر وابسته به گروهک داعش که در قالب دو تیم تروریستی قصد کشتار مردم و ترور برخی روحانیون اهل سنت کشور را داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج ) در استان کردستان شناسایی و دستگیر شدند.
برخی از این افراد در خارج از کشور آموزش نظامی دیده و با هدایت یکی از سرکردگان عملیات نظامی گروهک داعش به دنبال اقدام تروریستی بودند .
از این عناصر بمب های کنترل از راه دور ،اسلحه و مهمات کشف گردید .