به مقیاس۴.۴ریشتر؛

شاهرود لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۴ریشترشاهرود را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان سمنان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۱۵ تير ۱۳۹۷ در ۱۴:۲۷:۲۰
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۷-۰۶ ۰۹:۵۷:۲۰
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۶.۰۶ شمالي و ۵۴.۸۲ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان سمنان

فاصله‌ها:
۴۲ كيلومتري شاهرود، سمنان
۴۴ كيلومتري دامغان، سمنان
۴۸ كيلومتري اميريه، سمنان