سامانی سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

شانزدهم خرداد آخرین مهلت پذیرش استعفای مقامات برای نامزدی در انتخابات مجلس

به گزارش نویدتهران، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه شخصی خود در توییتر از امروز پنجشنبه ۱۶ خردادماه به عنوان آخرین روز مهلت پذیرش استعفای مقامات برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و نوشت: امروز ۱۶ خردادماه آخرین مهلت پذیرش استعفای مقامات برای نامزدی در انتخابات مجلس است، پذیرش استعفا ملاک است نه صرفا ارائه استعفا؛ جایگزین این افراد باید ظرف یکماه آینده تعیین شوند.

گفتنی است، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.