طی حکمی از سوی پیروز حناچی شهردار تهران ؛

سیدحمید موسوی به عنوان شهردار منطقه ۱ منصوب شد

به گزارش نویدتهران،پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی سیدحمید موسوی را به سمت شهردار منطقه ۱ منصوب کرد.
در حکم شهردار تهران آمده است: امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار تهران، شهری برای همه و با بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، کاردان، متخصص و متعهد شهرداری تهران موجبات خدمت رسانی مفید و موثر
به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.
انتظار می رود مجموعه سیاست ها، فعالیت ها و اقدامات حوزه تصدی خود را براساس برنامه های اعلام شده برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین و مقررات اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل نمایید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.