آیت الله اعرافی در اجلاسیه مدیران و مدارس علمیه استانها:

سیاست شورای عالی واسپاری اختیارات به مدیریت های استانی است

به گزارش نویدتهران، استاد و طلبه تراز کسی است که برای هویّت حوزه ارزش قائل باشند و نگاهش به غیر حوزه نباشد و به عمق بخشی عملی و تهذیبی خود غناء دهد.
آیت الله اعرافی امروز در اجلاسیه مدیران مدارس علمیه کشور که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با بیان اینکه حوزه وقتی پایدار است که در صدد تربیت انسان های شاخص، اخلاقی و اهل عمل به دین و خودساخته باشد گفت: بهترین نقشه تربیتی و ترسیم تربیت دینی، سخنی از حضرت علی(ع) در خطبه ۸۶نهج البلاغه است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حضرت فرمودند« کسی محبوب خدا است که دارای ویژگی هایی باشد که از جمله، علیه هوای نفس قیام می کند، با هوای نفس و خواسته درونی مبارزه و قلب خود را از بدی ها پاک می کند.

امام جمعه قم ادامه داد: حضرت فرمودند« او با غم و ترس رشد می کند و اساسا غم و ترسی که ناظر به شخص و سعادت و شقاوت است، اگر انسانی غم و ترس را از خود بگیرد، حتما چراغ هدایت در او روشن می شود و هرچه انجام می دهد برای رسیدن به تعالی است. و او کسی است که همه خواسته های انسانی را از تن بیرون آورده است.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه این مسائل دوره مهم برای سیر و سلوک تربیتی است افزود: اگر حوزه، مدیران و مدارس علمیه ما دارای این ویژگی باشد حوزه بالنده و اثر گذار و تراز است. اگر فردی این مسیرها را در خود احیاء کرد او می تواند فرد مفید درجامعه و برای خود باشد.

وی افزود: اگر کسی توانست درون خود را با این ویژگی ها بسازد او به جایی می رسد که سخن، رفتار و عمل او در دیگران اثر گذار خواهد بود و سخنان او کلید هدایت و قفل درهای گمراهی است این مسئله ای است که از حوزه ها انتظار می رود.

امام جمعه قم اظهار داشت: مدیریت جدید به دنبال دو هدف است، طرح های سابق را به نتیجه برساند و از سویی برنامه جدید را طراحی و اجرا کند.

آیت الله اعرافی افزود: امروز تلاش بر این است که سخن بزرگان برای رشد حوزه شنیده و در میدان عمل به اجرا گذاشته شود . امروز بانک ایده هایی از سخنان برزگان درحوزه شکل گرفته و تلاش مدیریت جدید و معاونین این بوده که همه نقد و نظرات را برای رشد حوزه بشنوند و اجرا کنند و به دنبال تحقق این رویکرد هستیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه اظهار داشت: در این مدت ۲۰ طرح برای تصویب به شواری عالی تقدیم شده است. اگر قصد داریم طلبه و مدرسه علمیه تراز تربیت کنیم، باید نکاتی را رعایت کنیم و این امر زمانی میسر است که همه مدیران وارد میدان شوند. همه مدیران باید برای رشد حوزه و تربیت طلبه تراز تلاش و خدمت کنند.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه برای تربیت مدرسه تراز لوازمی نیاز است، عنوان کرد: اصل اول این است که حوزه نهادی است که از درون خود اداره می شود و دارای سنن و تاریخ کهن است و باید این سنن علمی و تاریخی را ارزش قائل باشیم. طلبه وقتی وارد حوزه می شود، باید احساس هویت و اصالت حوزوی کند و نگاهش به جای دیگر نباشد.

وی افزود: استاد و طلبه تراز کسی است که برای هویت حوزه ارزش قائل باشند و نگاهش به غیر حوزه نباشد و به عمق بخشی عملی و تهذیبی خود غناء دهد.

امام جمعه قم اظهار داشت: نکته دیگر این است حوزه باید تمام هدفش خدمت به مردم باشد، این مفهوم اجتماعی حوزه است، درب حوزه باید به روی همه اندیشمندان باز باشد و براساس ماموریت اصلی گره از کار مردم باز کند و پاسخ گو باشد.

آیت الله اعرافی افزود: حوزه همیشه دقیق و عمیق بوده است. علم و فکر حوزه همیشه زبان زد بوده و نباید کیفیت علمی، تولید فکر و نظریه علمی به هیچ وجه از بین برود، نباید دقت کم شود، بلکه باید به آن اضافه شود، پایه این مذاق علمی، در مدارس علمیه ریخته می شود.

عضو شورای عالی حوزه اظهار داشت: حوزه همیشه اخلاقی و تربیت مدار بوده است و اگر چه کار مشکلی است، ولی باید حفاظت کرد و پیش برد.

مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: مسئله دیگر این است پایه مبانی حوزه، مرجعیت شیعه بوده این مسئله هم باید حفظ شود همان طور که در گذشته با قوت ادامه پیدا کرده الان باید با قوت ادامه پیدا کند.

وی افزود: همه باید بدانند حوزه عزت و کرامت را با هیچ چیزی عوض نمی کند و در عین حال باید نقش آفرین باشد و اندیشه های مختلف را منتشر کند، این برنامه، آگاهی و دور اندیشی می خواهد تا در طول زمان موجب اجرای آن باشیم.

امام جمعه قم اظهار داشت: نکته دیگر این است استاد و مدیر در مجموع به مسائل مختلف، نگاه چند ضلعی داشته باشند، مدیر کسی است که مربی اخلاقی، مشاور، گره گشا، استاد، سرپرست و پدر مهربان است. باید نگاه در تربیت جامع باشد. مدیر نباید به یک بُعد نگاه کند، اگر این باشد اشتباه است این امر هم نیاز به مطالعه و دقت است.

آیت الله اعرافی افزود: نکته دیگر رودیکرد انقلابی و جهادی و داشتن نگاه بین المللی است. امروز همه از طریق شبکه به هم متصل شدند و باید نگاه مدیر، بین المللی باشد تا بتواند در همه مسائل پاسخ گو باشد.

عضو شورای عالی حوزه اظهار داشت: نکته دیگر حفظ نظم و انضباط و داشتن نگاه تمدنی به دین و حفظ استقلال حوزه است.

مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: مدرسه باید مرجع فکری و معرفتی و پیرامونی خود باشد و بتواند در شعاع مختلف نور افشانی کند.

وی افزود: نگاه شواری عالی این است اختیارات مدیران مدارس علمیه بیشتر شود. حدود ۱۰۰ مصوبه با حضور اعضای شواری عالی در استان ها به تصویب رسیده است.

امام جمعه قم اظهار داشت: نکته اول و سیاست اول شورای عالی، واسپاری اختیارات به مدیریت استانی است و این امر نیاز به همکاری همه مدیران و از بین نرفتن کیفیت است.

آیت الله اعرافی افزود: هدف این طرح این است که وضعیت مدارس علمیه پیشرفت کند و این امر توجه به عمق بخشی ممکن است، اگر عمق بخشی نباشد این واسپاری هم کارآیی نخواهد داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: مسئله دیگر توجه به ارتقاء علمی،مهارتی، اخلاقی و روشی استاد است.

مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: نکته دیگر گروهای علمی است. اگر گروهای علمی شکل بگیرد، شاهد شبکه علمی در مدارس علمیه خواهیم بود.

وی افزود: مسئله بعدی اهمیت دادن به موضوع نگارش مقالات و آشنایی با کار ورزی است. در بحث نگارش نباید سنبل کاری شود. به مواردی مانند انتخاب استاد راهنما باید توجه شود.

امام جمعه قم اظهار داشت: مسئله بعدی مصوبات شورای عالی در بحث مدرسه محوری است. این مصوبات اجرا و درعین حال نقد شود.

آیت الله اعرافی طرح نظام اندیشه جامع اسلامی را از نکات دیگر برشمرد و گفت: این کار برای این است که طلبه با اندیشه اسلامی آشنایی داشته باشد. مسئله بعدی طرح نظام مهارتی و کاربردی و هنر متناسب به شئون حوزوی است. مسئله ای است که مورد تأکید رهبر انقلاب است.

مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: اجرای درست کرسی های درس خارج را از دیگر مسئله برشمرد و بیان کرد: تقاضای مدیریت این است درشهرهای بزرگ اجرا شود، جاهایی که رسمی شده، نظارت کیفی و کمی در اجرای کرسی شود، از اساتید درس خارج برای برگزاری در شهرهای بزرگ دعوت شود. اجرای درس قوی، محکم و قانون مند باشد.

وی افزود: محور توجه به استعدادهای برتر است. باید با حفظ نکات تربیتی از نیروهای مستعد حمایت، پشتیبانی و تقویت شود.

امام جمعه قم اظهار داشت: نکته دیگر اجرای نظام شورای، واسپاری آزمون شفاهی و اجرای طرح نظام جامع تربیتی است که باید به درستی اجرا شود، مسئله بعدی اجرای زبان عربی البته بدون الزام، ولی باید کاری کرد درسی به زبان عربی برگزار شود تا انگیزه بیشتر شود.

عضو شورای عالی حوزه مدیریت تعطیلات را مورد توجه قرار دادو گفت : باید در این مورد دقت شود، نباید بی دلیل به تعطیلات اضافه کرد.

مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: نکته دیگر اجرای مباحث وقف و منابع پایدار است. باید برای حفظ عزت و استقلال حوزه، منابع پایدار معیین با ضوابط آن تعیین شود.

وی افزود: مسئله دیگر تبادل تجارب در مدارس علمیه، پذیرش ورودی حوزه به صورت کیفیت باشد، کسی که وارد حوزه می شود، قوی و مستعد باشد.