دقایقی پیش؛

سپيد دشت در لرستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۳ریشترسپيد دشت در لرستان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان لرستان ، بزرگي ۴.۳

تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۳۰ تير ۱۳۹۸ در ۱۲:۵۴:۲۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۷-۲۱ ۰۸:۲۴:۲۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۳

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۳.۲۰ شمالي و ۴۸.۸۶ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان لرستان

فاصله‌ها:
۳ كيلومتري سپيد دشت، لرستان
۳۰ كيلومتري شول آباد، لرستان
۳۷ كيلومتري زاغه، لرستان