سردار حسین دهقان:

سپاه یک نیروی رسمی و نظامی و مدافع ملت و کشور بوده و تامین کننده امنیت ملی است

به گزارش نویدتهران،وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: آمریکا از تحولات منطقه برداشت غلطی دارد و فکر می کند حمله یمن به عربستان کار ایران است و این بزرگترین اشتباه آمریکاست.

سردار حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: آمریکا از تحولات منطقه برداشت غلطی دارد و فکر می کند حمله یمن به عربستان کار ایران است و ایران به این کشور کمک موشکی کرده است و این بزرگترین اشتباه آمریکاست که تحلیل و برداشت غلط دارد. لذا این یمن است که از خود دفاع می کند و عربستان نباید از زمین و هوا مردمان مظلوم یمن را مورد هدف موشک قرار دهد. ملت یمن خود دفاع کننده ملتش است و نیازی نیست ایران کاری کند.

وی افزود: سپاه یک نیروی رسمی و نظامی و مدافع ملت و کشور بوده و تامین کننده امنیت ملی است بنابراین یک نیروی رسمی نمی تواند در هیچ جای دنیا مورد تحریم قرار گیرد.

دهقان با اشاره به اینکه آمریکا چون از طریق سازمان سیا و نیروهای ویژه خود در کشورهای مختلف کودتا کرده و شخصیت های ملی کشورهای مختلف را ترور کرده است فکر می کند سپاه پاسداران نیز همینگونه است و نوعی کار تروریستی می کند اما باید بداند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی رسمی است و مسئولیت دفاع از انقلاب و دستاوردها را دارد و این در قانون کشور نیز آمده است.

وزیر سابق دفاع عنوان داشت: سپاه عامل قدرت در کشور ایران است و با منافع آمریکا مقابله می کند به همین دلیل هر نوع اتهامی را به آن می زنند.