صبح امروز؛

سنخواست درخراسان شمالي لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۹ ریشترسنخواست درخراسان شمالي را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خراسان شمالي ، بزرگي ۴.۹
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، 26 تير 1397 در 08:28:30
(وقت محلي – تهران)

2018-07-17 03:58:30
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۹

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۲۰ شمالي و ۵۷.۰۰ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان شمالي

فاصله‌ها:
17 كيلومتري سنخواست، خراسان شمالي
19 كيلومتري شوقان، خراسان شمالي
40 كيلومتري قاضي، خراسان شمالي