بهرام قاسمی:

سناریوهای آمریکایی – اسرائیلی برای تخریب روابط اروپایی ایران

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با نکوهش اقدام غیر قابل قبول دولت آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی اظهار داشت: این اقدام و سناریو تحت فشار دولت آمريكا و سرويس امنيتی رژيم صهیونیستی و با همكاری برخی گروههای تروريستی ضد ایرانی و با بيان ادعاهای واهی و نادرست تدوين و در جهت تخريب و تحت تاثير قرار دادن روابط ايران و اروپا اجرا شده است. اين رفتار دولت آلبانی که هیچ توجیه و پايه و اساس منطقی ندارد تماما بر بنيان اطلاعات ساختگی و غلط برخی سرويس های امنيتی و اقدامی محكوم و غير قابل قبول تلقی می شود. جای تاسف دارد كه اين بار سناریوسازان ضد ايرانی كشور آلبانی كه همواره از روابط خوبی با ايران برخوردار بوده است را قربانی نقشه های شوم خود قرار داده اند‌.

قاسمی تصریح کرد: ما این اقدام نابخردانه تحميلی بر اين كشور را در ادامه همان خط تخریب و اخلال در روابط خارجی ایران، بویژه با اروپا و نیز با هدف ایران آزاری و ایران هراسی ای می دانیم که توسط آمریکایی ها و صهیونیست ها همواره دنبال می شود که ذوق زدگی كودكانه و از سر ناشیگری و ورود عجولانه به اعلام موضع گيری و بيان شادمانی ابلهانه برخی مقامات آمریکایی بویژه وزیر خارجه آن کشور از این اقدام گواهی بر این تلاش های مذبوحانه افراد غير حرفه ای و مزد بگير گروههای تروريستی طی ساليان اخير است.

قاسمی در پایان افزود: در ماههای اخیر شاهد آن بودیم با جدی تر شدن همکاری های ایران و اروپا برای بی اثر کردن تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طراحی سناریوهای تخریب روابط ایران و اروپا بیشتر شده است که البته با هوشیاری، درایت و کیاست طرفین قطعا ناکام خواهد ماند.