دقایقی پیش؛

سرپل ذهاب لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۳.۸ ریشترسرپل ذهاب رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۳.۸
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۱۵ اريبهشت ۱۳۹۷ در ۱۵:۱۹:۵۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۵-۰۵ ۱۰:۴۹:۵۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۸

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۵۶ شمالي و ۴۵.۷۸ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۳ كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۹ كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
۳۲ كيلومتري ازگله، كرمانشاه