معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت خبرداد:

سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی کشور آذربایجان در حوزه واحد فرآوری محصولات گچی

به گزارش نویدتهران،مدیر‌عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‌ از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی از کشور آذربایجان ‌در یکی از شهرکهای صنعتی ‌استان سمنان خبرداد.

صادق نجفی ضمن تشریح مزیت‌های سرمایه گذاری در این استان گفت:‌طی مذاکرات‌انجام شده با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این کشور و‌همچنین با توجه به بازدیداز‌امکانات زیر بنایی شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان ‌‌مقررشد؛ این فعالان اقتصادی دریکی از شهرکهای صنعتی سرخه و یا لاسجرد سرمایه گذاری نمایند. معاون وزیر و مدیر‌عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای ایران با اشاره به پیگیری‌های نماینده سفارت‌ایران در آذربایجان خاطر نشان کرد: این سرمایه گذاران قرار است با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون دلار در حوزه فرآورده های معدنی نظیر گچ در یکی از شهرکهای صنعتی مستقر شوند.

گفتنی‌است در‌این بازدید فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی سازمان و صادقی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ضمن تشریح وضعیت امکانات زیر بنایی شهرکهای صنعتی استان گزارشی در خصوص مزیت های معدنی استان در حوزه گچ و امکانات زیربنایی شهرکهای صنعتی سرخه و ناحیه صنعتی لاسجرد ارائه دادند و سرمایه‌گذاران خارجی ‌نیزاز نزدیک امکانات موجود را بررسی نمودند.

درپایان بازدید مقرر گردید سرمایه گذاران نسبت به انتخاب یکی از شهرک ها جهت اجرای طرح اقدام نمایند.

در حال حاضر ۹ شهرک صنعتی سمنان ، دامغان ، شاهرود ، گرمسار، ایوانکی ، شهمیرزاد ، مهدیشهر ، سرخه و آرادان و ۸ ناحیه صنعتی لاسجرد، یاتری، ابرسج، فولادمحله، صیدآباد، بیارجمند ، دیباج و قلعه نوخرقان و یک منطقه ویژه اقتصادی سمنان در حال واگذاری زمین به سرمایه گذاران صنعتی می باشد.

وسعت شهرکها و نواحی صنعتی و منطقه ویژه تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، ۶۸۸۴ هکتار می باشد که از این میزان ۳۵۲۵ هکتار فاز عملیاتی و ۲۴۰۱ هکتار زمین صنعتی در نظر گرفته شده است.