سردار برای خدمت به مردم و پیشرفت ایران اسلامی قدم در این راه گذاشته است.

به گزارش نویدتهران،بهمن قایلی فرماندار سابق ملکان،با اعلام مطلب فوق افزود: رجاءواثق دارم که دکتر قالیباف با برنامه کلان و تاثیر گذار حضور یافته که عملکرد ایشان برهیچکس پوشیده نیست.
مدیر سابق حراست دانشگاه مراغه گفت: با دوستان به صورت خودجوش جلساتی را روزانه در راستای تبلیغ دکتر محمدباقر قالیباف در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کنیم .
قایلی با بیان اینکه دکتر قالیباف مدیر جهادی ،انقلابی وآشنا به مسایل داخلی و خارجی می باشد افزود: هشتم تیرماه در تکمیل بدرقه شهیدان خدمت در پای صندوق های رای آماده شده و بار دیگر با مشارکت حداکثری برگ زرین دیگری را در تاریخ ثبت خواهیم کرد.