آیت الله مصباح یزدی:

زیانکارترین انسان ها در دنیا کسانی هستند که فریفته دنیا و سودمداری شدند

به گزارش نویدتهران، رئیس موسسه ‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سودمداران در دنیا را زیانکارترین افراد دانست.
آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه درس اخلاق که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد گفت: قرآن کریم مباحث فراوانی در خصوص مقایسه دنیا و آخرت انجام داده است که تدبر در این آیات ما را به سوی انتخاب بهترین عمل در دنیا رهنمون می سازد.

ایشان افزود: آنچه از متن آیات الهی به دست می آید این نکته را به ما یادآور می شود که دنیا و آخرت قابل جمع نیستند و قطعا بین دنیا و آخرت انتخاب کرد؛ البته این قابل جمع نبودن دنیا نیز مراتبی دارد و این گونه نیست که انسان برای آخرت دنیا را انکار کند، بلکه باید از دنیا برای رسیدن به آخرت استفاده کند.

استاد حوزه بیان کرد: این مساله به این معنی است که کسی که دنیا را انتخاب می کند و به دنیا دلبستگی و دلسپردگی دارد قطعا آخرت را فدای دنیا کرده است زیرا دلبستگی به دنیا در مقابل رسیدن به آخرت است.

آیت الله مصباح یزدی با ذکر این مطلب که خداوند زینت و روزی‌های خوب دنیا را برای بندگانش قرار داده است، بیان کرد: مومنان در دنیا وظایفی دارند که با درک صحیح از موقعیت خود در دنیا به خوبی می دانند که چگوهه از لذت های حلال دنیا استفاده کنند و البته حقوق و شرع را نیز انجام دهند.

ایشان عمل به واجبات و ترک محرمات را زمینه اصلی زندگی در دنیا دانست و گفت: می توان این گونه بیان کرد که رابطه دنیا و آخرت رابطه ابزار و کار و کار و پاداش است، اگر کسی همه تلاش خود را برای دنیا بکند و هیچ دستاوردی برای آخرت نداشته باشد ضرر کرده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به اعمالی که در دنیا باعث ارتقای رتبه انسان می شود، اظهارکرد: یکی از بهترین ایامی که روزه‌اش مستحب و ثواب زیادی دارد روزه عید غدیر است و برابر ۷۰ سال عبادت است.

ایشان گفت: سود اندیشی در دنیا آفتی است که به جان افرادی که دنیا طلب هستند افتاده است؛ یعنی آنها با سودمداری در دنیا همیشه در توهم آن هستند که بهترین کار را انجام می دهند، ولی قطعا از زیان کاران هستند.