بیشتر بدانیم؛

زورگیری سایبری و راه‌های پیشگیرانه و مقابل با آن چیست؟

به گزارش نویدتهران،زورگیری سایبری نوعی بیماری می‌باشد که در سطح بین المللی نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. در برخی مواقع با احساسات قربانی به گونه‌ای بازی می‌شود که در نهایت به اختلالات روانی و خودکشی منتهی می‌شود.
اغلب مجرمان، مردان و زنان هستند که معمولاً قربانیانی را مد نظر می‌گیرند که از قبل شناسایی کرده و بر احساسات و تمام جوانب شخصیت آنها تسلط داشته باشند و سپس آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند و مورد اخاذی قرار می‌دهند.
امروزه در جامعه کنونی که به سرعت نظاره گر پیشرفت روز افزون شبکه‌های اجتماعی هستیم این واقعه تلخ و وحشتناک در هر ثانیه یک قربانی (که اکثراً کودکان هستند) را دچار می‌کند.
چه بسا که ناآگاهی از مواجه با آن می تواند ریشه مستحکم خانواده‌های متعددی را از هم گسیخته کند.
ما قصد داریم این مسئله را واکاوی کنیم و سپس راه‌های پیشگیرانه و مقابله با این بیماری خطرناک را بیان کنیم.

مطالب بیشتر