لحظاتی پیش؛

زلزله ای به بزرگي ۴.۸ ریشتر استان گيلان را لرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۸ ریشتر استان گيلان را لرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان گيلان ، بزرگي ۴.۸
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، 14 آذر 1396 در 18:57:17
(وقت محلي – تهران)

2017-12-05 15:27:17
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۸

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۲۷ شمالي و ۵۰.۱۵ شرقي
عمق: ۲۳ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان گيلان

فاصله‌ها:
8 كيلومتري لنگرود، گيلان
12 كيلومتري رودبنه، گيلان
13 كيلومتري كومله، گيلان