دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگي ۴.۷ ریشتر استان فارس رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۷ ریشتر استان فارس رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۴.۷
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۱۰ دي ۱۳۹۶ در ۰۰:۲۳:۲۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۱۲-۳۰ ۲۰:۵۳:۲۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۹.۴۹ شمالي و ۵۲.۰۰ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
۲۴ كيلومتري بالاده، فارس
۲۵ كيلومتري خانه زنيان، فارس
۳۶ كيلومتري كازرون، فارس