کریمی معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران :

رویکرد مدرسه محوری در هفته تربیت اسلامی

به گزارش نویدتهران،کارگروه هفته تربیت اسلامی در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی تشکیل شد .

عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران گفت: مسئولین قطب های پنج گانه معاونین پرورشی و تربیت بدنی مناطق ضمن بررسی نقاط قدرت و ضعف برنامه هشتم اسفند ماه و هفته تربیت اسلامی سال گذشته نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند . در این نشست که در روز نهم دیماه در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران اعلام کرد: در سال جاری هفته تربیت اسلامی با تکریم و با رویکرد مدرسه به منطقه و استان برگزار خواهد شد .

عبدالرسول کریمی افزود: برگزاری برنامه ها و اقدامات تربیتی در سطح مدرسه، گفت و گو و گفتمان با حضور دانش آموزان و خانواده ها برگزاری برنامه های متمرکز منطقه ای و توجه به مسائل جدید در فعالیت های امورتربیتی معطوف به سند تحول بنیادین را از اهم مسائل هفته تربیت اسلامی دانست .

درپایان معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران خادمان تربیتی و فعالان مدرسه ای و دستگاههای همکار در برنامه هشتم اسفند ماه تجلیل کرد .