دقایقی پیش؛

رويدر لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۷ریشتر رويدر در هرمزگان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۵.۷
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۳۱ تير ۱۳۹۷ در ۰۹:۳۷:۰۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۷-۲۲ ۰۵:۰۷:۰۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۶۲ شمالي و ۵۴.۹۶ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۴۸ كيلومتري رويدر، هرمزگان
۵۳ كيلومتري درز، فارس
۵۷ كيلومتري مزايجان، فارس