محمدباقر نوبخت:

روش بودجه‌ریزی تغییر می کند؛ کاهش هزینه‌های جاری دولت

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری کاهش ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت تا پایان سال ۹۷ خبر داد.
محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی، گفت: در سیاست‌ها کاهش هزینه‌های جاری و هدایت منابع کسب شده از این کاهش برای طرح‌های عمرانی را در برنامه داریم و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رشد اعتبارات جاری حدود ۷۲ درصد بوده و طرح‌های عمرانی بالغ بر ۹۰ درصد بوده است.
نوبخت افزود: برای سال آینده روش بودجه‌ریزی را تغییر دادیم و همه بودجه‌ها برمبنای قیمت تمام شده و هزینه واحد تولید خواهد بود ، تخصیص‌ها برمبنای عملکرد انجام می‌شود.
وی اظهار داشت : در حال حاضر نیز دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند بودجه دریافت کنند، براساس قیمت تمام شده خدمت یا محصولی که عرضه خواهد شد، دریافت می کنند.
نوبخت با اشاره به اینکه براساس ورودی درآمد خزانه ، تخصیص‌ها پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است بر مبنای اهداف و سیاست‌ها و قیمت تمام شده پرداخت شود. باید تا پایان سال دوم برنامه ششم ( ۱۳۹۷) هزینه‌های جاری را باید حداقل ۵ درصد کاهش دهیم که برای بودجه سال ۹۷ اعمال خواهد شد.
معاون رییس جمهور بیان اینکه خیلی از مؤسسات و مراکز در جوار وزارتخانه‌ها تشکیل شده است، گفت: بدون اینکه این مراکز از تأیید قانون برخوردار باشند، ایجاد شده اند و برای سال ۹۷ دستگاه‌هایی که در جغرافیای استان حضور دارند بودجه آنها در قالب بودجه استانی به استاندار و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان واگذار شده است و برمبنای قیمت تمام شده تخصیص خواهد یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه امضا مراسم تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی، با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌های برنامه ششم توسعه در اسرع وقت تهیه خواهد شد، گفت: پنج ماه از شروع برنامه ششم می‌گذرد و بخش‌های قابل توجهی از برنامه در برش بودجه سال ۹۶ منعکس شده و حتی مباحث توسعه و ایجاد اشتغالی که امروز صورت گرفته در راستای ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
نوبخت افزود: آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های برنامه ششم با فوریت و در موعد مقرر تهیه خواهد شد و فراتر از آن اجرای برنامه را آغاز کردیم.
وی در ادامه مصاحبه با خبرنگاران در مورد ساماندهی کالاهای قاچاق خاطرنشان کرد: برای امیدواری و موفقیت طرح‌های تولیدی، باید بازار از قاچاق این کالاها پر نباشد و دولت مصمم است از تمامی ظرفیت‌ها برای مبارزه جدی با قاچاق کالا استفاده کند.