آیت الله اعرافی:

روحانیت در عصر جدید با چالش های بسیار پیچیده مواجه است

به گزارش نویدتهران،مدیر حوزه های علمیه گفت: روحانیت در عصر جدید با چالش های بسیار پیچیده مواجه است و در شرایط بسیار سنگینی به سر می برد که در طول تاریخ هرگز اینگونه نبوده است.
آیت الله اعرافی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی مرکز فقهی امام علی(ع) قم، اظهار داشت: همت بلند شما از این که در این زمان، مراسم افتتاح سال تحصیلی خود را برگزار کرده اید، قابل تحسین است.

وی افزود: در تابستان سال جاری بیش از 17 هزار طلبه مشغول فعالیت های تحصیلی و علمی و گذراندن دوره های گوناگون بودند و قریب به 6 هزار طلبه نیز در دوره های تحصیلی تابستان درس می خواندند که عملا این طول دوره تحصیل را کاهش می دهد.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه تدابیری اندیشیده شده و زیر ساخت هایی در حال طراحی است که سال های آینده در فضاهای بهتری بتوان از این فرصت تابستان استفاده کرد، گفت: تقویم تحصیلی بازنگری شد و در آن حدود 40 روز در اختیار مدیران و 170 روز تحصیلی مورد تأکید قرار گرفت که این نیز افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: برای همه روشن است، یکی از ممیزات اساسی حوزه ساخته شدن دل، جان و روح با ارزش های متعالی دینی، اسلامی و حوزوی است.

تحصیل بدون رشد اخلاقی را نمی پذیریم

آیت الله اعرافی با بیان اینکه هرگز یک حرکت تحصیلی و علمی منهای رشد اخلاقی و تربیتی را نمی پذیریم، گفت: این مهم ترین اصل در تربیت حوزه ای است که در آغاز سال تحصیلی آن را به شما طلبه ها یاد آروی می کنم.

وی با اشاره به سوره «و العادیات» که با جهاد فی سبیل الله و مجتهد در راه خدا شروع شده، ابراز داشت: این سوره با قسم شروع می شود؛ در میان 70 قسم قرآن نظم جامعی بر قرار است و قسم های قران داستان جذابی دارند؛ چرا که قرآن همه اش حق است، اما وقتی خالق عالم به قسم دست می زند، معلوم می شود تأکید ویژه ای است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه قسم های قرآن نظام جامع و منظومه ای منسجم است ادامه داد: بخشی از قسم های قرآن مربوط به پدیده های طبیعی است و بخشی از قسم ها حتی مربوط به حیوان است، مانند همین سوره که این اوج گرفتن یک موجود در سطح نازل در سلسله مراتب هستی و اینکه خدا با قسم خود این موجود را بر می کشد و به قله قسم نائل می کند وجه آن ارزش جهاد در راه خدا است.

وی افزود: این اسبی که در جایی نعمت متعارف عالم طبیعت است وقتی زیر پای مجاهد در راه خدا قرار می گیرد، تغییر می کند و روح جهاد در راه خدا نه تنها انسان را نورانی می کند، بلکه نور آن به اسب زیر پایش هم سرایت می کند، پس هرگاه روح معنوی و انگیزه الهی در انسانی تجلی پیدا کرد این معنویت شعاعی پیرامون خود ایجاد می کند و در اطراف و حتی حیوان اثر می گذارد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه فرایند یک عملیات جهادی آنقدر در پیشگاه خدا ارزش دارد که کل این فرایند با محوریت اسب های تیز رو مورد قسم قرار می گیرد و نور جهاد در راه خدا این فرایند را مقدس می کند، توضیح داد: مقسم له در این جا، جهاد اکبر است و همه جهاد ها به ابزار ها ارزش می دهد.

وی با بیان اینکه درس خواندن، مقابله با دشمن و همه مجادهدت های دیگر نمادی از یک مجاهدت درونی است، گفت: این شناختن درون خیلی سخت است و اگر هر روز تحصیل ما و شما با این خودنگری و خود سازی در عالم درون همراه نباشد، حتما سکوت می کنیم و خداوند نیز قسم خورده است، اگر یک لحظه غافل شوید و دنیای درون شما میدان تاخت و تاز شیطان شود حتما سکوت می کنید.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به اینکه شاخصه هایی وجود دارد که می توان عالم درون خود را ارزیابی کرد، اظهار داشت: این پیچیدگی عالم درون و رشد اخلاقی، معنوی، روحی و شخصیتی که باید پیدا کنیم با کلاس های چند ساعته و دوره های ده ساله نمی شود و باید با برنامه های دقیق و طولانی مدت به آن رسید.

برای پیشرفت اخلاقی خود باید برنامه ریزی داشت

وی تصریح کرد: اگر هر روز برنامه ای برای پیشرفت اخلاقی دارید به جایی خواهید رسید، والا علف های هرز در وجودتان رشد و به درخت های مضر تبدیل می شود که بنیان شخصیتتان را تخریب می کند، لذ اهر روز باید برای مسائل اخلاقی مطالعه و فکر داشته باشید و خود را ارزیابی نماییم.

آیت الله اعرافی بیان کرد: روحانیت در عصر جدید با چالش های بسیار پیچیده مواجه است و در شرایط بسیار سنگینی به سر می برد که در طول تاریخ هرگز اینگونه نبوده است.

علوم انسانی اجتماعی آمیخته با نظریه هایی است که می خواهد جای دین را بگیرد

وی مطرح کرد: علوم انسانی و اجتماعی دنیایی است که به عنوان رقیب دینخلق شده و من نیز همیشه ذهنم با علوم انسانی اجتماعی درگیر بوده است و با آگاهی نسبی نسبت به علوم انسانی اجتماعی که خیلی ها می گویند حوزه با این علوم نباید کارداشته باشد و یا می گویند در این علوم چیزی وجود ندارد عرض خواهم کرد، این ها حرف های غلطی است و علوم انسانی اجتماعی آمیخته با نظریه هایی است که می خواهد جای دین را بگیرد.

مدیر حوزه های علمیه گفت: هرگز نمی شود، جهاد امروز را اداره کرد و پاسخ به نیاز دنیای امروز داد؛ مگر این که در قلمرو های علوم انسانی اجتماعی به ویژه در حوزه های مبانی و مرتبط با معارف اسلامی ورود و کار شود.

وی ادامه داد: علوم انسانی اجتماعی، نرم افزار، مدیریت فکر، معیشت و مدیریت دنیای امروز است و جهان امروز با این علوم منهای دین می خواهد اداره شود و لذا نمی شود آن را محکوم کرد که چیزی برای گفتن ندارد و یا اینکه حوزه را با علوم انسانی اجتماعی هیچ کاری نیست؛ در شالوده این علوم مطالبی است که با قلمرو دین و معارف دین در تماس است.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اینکه ساده انگاری و کنارگذاشتن این علوم غلط است، افزود: باید در این حوزه مجتهدان و صاحب نظرانی داشته باشیم و فکر دینی را غنی تر عرضه نماییم؛ در حوزه فقه بدون اینکه ذره ای از عمر و دقت های کاملا سنتی دست برداشته شود، لازم است همه ابواب فقهی با مسائل مستحدثه عجین و بخش های جدید در آن پایه ریزی شود.