معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد:

روابط ملت هاي ايران و ارمنستان همواره از ثبات و پايداري برخوردار بوده است

به گزارش نویدتهران،معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران و نخست وزير جمهوري ارمنستان در نشست مطبوعاتي مشترك بر لزوم تقويت مناسبات تجاري و ارتقاء سطح همكاري هاي اقتصادي دو كشور تأكيد كردند.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين مصاحبه مطبوعاتي مشترك، با اشاره به اينكه ايران و ارمنستان در يك حوزه تمدني و فرهنگي قرار دارند گفت: ايران و ارمنستان دو كشور همسايه هستند كه مردم دو كشور از روابط ديرينه بر مبناي مشتركات برخوردار هستند و اين روابط همواره از ثبات و پايداري برخوردار بوده است.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: هموطنان عزيز ارمني در شهرهاي مختلف ايران ارتباط بسيار خوبي با مردم ارمنستان دارند و اين پل ارتباطي خوبي براي توسعه روابط دو كشور است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه ايران مناسبات خوبي با كشورهاي همسايه دارد و اقدامات مهمي در جهت توسعه اين مناسبات انجام داده است خاطرنشان كرد: در اين ميان ارمنستان از جايگاه مهمي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است و تهران هيچ سقف و محدوديتي براي ارتقاء سطح همكاري ها با ايروان در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي قائل نيست.
معاون اول رئيس جمهور گفت: سفر نخست وزير ارمنستان در مقطع فعلي مي تواند كمك ويژه اي به توسعه روابط و ارتقاء سطح همكاري هاي تهران و ايروان داشته باشد.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به ملاقات ها و مذاكرات انجام شده ميان دو هيأت ايران و ارمنستان اظهار داشت: در اين مذاكرات دو طرف بر لزوم رفع موانع و راهكارهاي توسعه روابط گفتگو كردند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: با توجه به اينكه ارمنستان عضو اتحاديه اوراسيا است و رابطه خوبي با ا تحاديه اروپا دارد، اين موضوع مي تواند فرصتي براي گسترش مناسبات فيمابين باشد.
وي با يادآوري اينكه ايران و ارمنستان همكاري هاي مناسبي را در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي، برق، گاز، كشاورزي، صنايع تبديلي، حمل و نقل، علمي و فرهنگي پيش بيني كرده اند اظهار اميدواري كرد: دو طرف بتوانند به توافقات خوبي در جهت ارتقاء سطح همكاري ها در زمينه هاي مختلف برسند.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: يكي از محورهايي كه مي توانيم ميان خليج فارس و درياي سياه ارتباط برقرار كنيم از طريق ارمنستان است كه در اين زمينه گفتگو و بررسي شد و مذاكراتي نيز در ارتباط با انتقال خط سوم برق و افزايش صادرات گاز صورت گرفت.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه منطقه آزاد تجاري ارس در ايران و منطقه آزاد اقتصادي مغري در ارمنستان فرصت خوبي براي تجار و فعالان اقتصادي دو كشور است تا مشاركت جدي تري در سرمايه گذاري و مبادلات تجاري داشته باشند اظهار اميدواري كرد اسناد و يادداشت تفاهم همكاري كه امروز ميان دو كشور به امضا رسيد بتواند به توسعه مناسبات فيمابين كمك كند.
نخست وزير ارمنستان نيز در اين نشست مطبوعاتي مشترك مذاكرات و گفتگوهاي انجام شده را سازنده و مثبت ارزيابي كرد و با بيان اينكه در مذاكرات مشترك در خصوص تمام زمينه هاي همكاري ميان دو كشور گفتگو كرديم خاطرنشان كرد: ارمنستان علاقمند است شركت هاي ايراني بيش از پيش در بازار ارمنستان فعاليت داشته باشند و ارمنستان نيز مشوق ها و مزاياي مرتبط با فعالان اقتصادي را در اختيار شركت هاي ايراني قرار خواهد داد.
كارن كاراپتيان ضمن اعلام آمادگي ارمنستان براي افزايش حجم مبادلات تجاري با ايران گفت: ارمنستان آمادگي دارد موانع موجود بر سر گسترش مناسبات تجاري ميان دو كشور را برطرف سازد.
وي با اشاره به مذاكرات انجام شده از سوي دو كشور خاطرنشان كرد: در اين مذاكرات زمينه هاي همكاري مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص نقشه راه توسعه مناسبات بحث و گفتگو شد.