وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر نفت عنوان کرد:

رفع مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در گرو تامین مواد اولیه پتروشیمی

به گزارش نویدتهران،وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر نفت، بر رفع مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه پتروشیمی تولید داخل تاکید کرد.

دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه تسهیل در استفاده از مواد اولیه پتروشیمی تولید داخل از مصادیق اقتصاد مقاومتی و در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور می باشد، اظهار داشت: قریب به ۱۰۰۰تولیدکننده تجهیزات پزشکی در کشور فعالیت می کنند که مواد اولیه حدود ۴۰۰ واحد تولیدی عمدتا از پلیمرهایی نظیر گرانول (پلی وینیل کلراید)، گرانول (پلی پروپیلن)، و گرانول (پلی اتیلن) تولید داخل تشکیل می شود.

وزیر بهداشت در این نامه تاکید کرده است: با توجه به سیاست های جاری کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ایرانی، اولویت این وزارتخانه، تامین مواد اولیه تجهیزات پزشکی از تولیدات داخلی (پتروشیمی) می باشد.