بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری(Gll ۲۰۱۷) معاون علمی خبرداد؛

رشد ۱۸ رتبه ای ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: بر اساس گزارش نهایی ارائه شده توسط شاخص جهانی نوآوریGll ۲۰۱۷، ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری رشد ۱۸ رتبه ای دارد.

به گزارش نویدتهران و به نقل از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری؛ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری (Gll ۲۰۱۷ ) در سال ۲۰۱۷ که ۲۵ خردادماه سال جاری منتشر شده است، بیان کرد: گزارش یاد شده به ارزیابی ۱۲۷ کشور پرداخته که بر اساس این گزارش، ایران در ادامه روند رو به رشد خود در چند سال اخیر با سه پله صعود از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

وی افزود: واقعیات امر این است که رتبه ۷۵ با توجه به ظرفیت های ملی و توانمندی های نوآورانه نشان دهنده واقعیت های ایران نیست و معمولا مدل های بین المللی به دلیل برخی رویکردهای خاص و عدم تناسب دقیق ا ویژگی های کشورهایی مانند ایران، ابزار دقیقی برای اندازه گیری نیست.
به گفته ستاری، با این وجود، مدل های مذکور به دلیل مقایسه بین المللی و اندازه گیری مستمر، می توانند نکات قابل توجهی برای سیاست گذاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این مدل، لزوم توجه متوازن به همه ابعاد نوآوری ملی است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷، رشد ایران در شاخص هایی مانند خروجی دانش و فناوری و خروجی خلاق به ترتیب ۱۸ و ۱۰ بوده است که رشد مناسبی را در مقایسه با رشد ه پله ای در رتبه کلی کشور نشان می دهد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به دیگر شاخص های تعیین کننده در این گزارش، گفت: در شاخص های سرمایه انسانی و پژوهش و نهادها نیز با رشد ۳ و ۶ پله ای تقریبا مشابه روند کلی بوده است.
به گفته وی، در شاخص هایی مانند زیرساخت، پیچیدگی بازار کسب و کار که نشان‌گر میزان موفقیت بخش اصلی اقتصادی در فراهم کردن زیرساخت های مالی و اطلاعاتی و همچنین به کارگیری و نفوذ فناوری و نوآوری در بخش های بزرگ صنعتی و خدماتی است روند مناسبی نداشته ایم و شاهد نزول در رتبه بین ۴ تا ۱۰ پله هستیم.

ستاری معتقد است؛ این عدم تناسب در بهبود رتبه نشان می دهد که بخش های اصلی اقتصاد هنوز نتوانسته اند متناسب با رشد سرمایه انسانی و علمی و فناورانه در مراکز علمی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و فناور، فضای مناسبی برای شکوفایی این ظرفیت ها در قالب عملکرد نوآورانه و اقتصادی فراهم کند.

نایب رییس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین بیان کرد: بر این اساس، تلاش مضاعف برای بهبود محیط کسب و کار و زیرساخت های اساسی آن و همچنین توجه بیشتر فعالان اقتصادی به موضوع فناوری و نوآوری، الزام کلیدی برای رشد ایران در عرصه جهانی نوآوری و رقابت پذیری است که امیدواریم در برنامه های دولت دوازدهم جایگاه ویژه ای داشته باشد.