باحکم سید رضا قادری؛

رئیس و نائب رئیس مسئول فضای مجازی و رسانه ستاد مرکزی ایثارگران استان خوزستان ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقر قالیباف منصوب شد

به گزارش نویدتهران،طی حکمی از سوی سید رضا قادری؛رئیس و نائب رئیس مسئول فضای مجازی و رسانه ستاد مرکزی ایثارگران استان خوزستان ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقر قالیباف منصوب شد.

  آقایان نادر خصرجی به عنوان رئیس و پرهام نصیری به عنوان نائب رئیس مسئول فضای مجازی و رسانه ستاد مرکزی ایثارگران استان خوزستان ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقر قالیباف  منصوب شد.گفتنی است نادر خصرجی اهل شهرستان اهواز و پرهام نصیری اهل شهرستان گتوند می باشد.