عصر امروز؛

دیدار جابری انصاری و دیمیستورا

به گزارش نویدتهران،حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه در چارچوب نشست های دو جانبه نهمین دوره کنفرانس بین المللی آستانه، عصر امروز با استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری و دی میستورا در این نشست، در خصوص آخرین تحولات روند های آستانه و ژنو و مصوبات کنگره گفتگوی ملی سوریه به ویژه در زمینه شکل گیری کمیته قانون اساسی، گفتگو و رایزنی کردند.

جابری انصاری با اشاره به گفتگو های اخیر خود با مقامات بلند پایه سوریه، بر ضرورت یافتن یک راه حل توافقی که بتواند اعتماد همه طرف ها را جلب کند تاکید کرد. طرفین در پایان این دیدار بر ضرورت ادامه مشورت ها و رایزنی های متمرکز خود برای کمک به حل بحران سوریه تاکید کردند.